กิยามุลลัยลฺ

        "กิยามุลลัยลฺ" ตามคำดำรัสของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และแบบอย่างของท่านเราะสูล
         ในทรรศนะของอิสลาม มนุษย์ประกอบด้วยสองส่วน คือส่วน
ร่างกายและส่วนจิตใจแต่ทั้งสองส่วนถูกทำลายโดยสังคมบริโภคนิยมซึ่งเป็นสังคมฉาบฉวย อีกทึก ตั้งแต่ตื่นจนถึงยามวิกาล ทำให้จิตใจอันเป็นส่วนที่จำเป็นในการหล่อหลอมชีวิตไร้หลักยึด ในทางกลับกันความเงียบของยามวิกาลเป็นสิ่งที่อ่อนโยนและสงบ
         ดร.อิสมาอีลลุต จะปะกียา ได้นำเสนอ กิยามุลลัยลฺ สถาบันฝึกฝนจิตใจอันเป็นโอสถในการหล่อหลอมจิตใจที่เมื่อยล้า ตามคำดำรัสของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ที่ว่า เจ้าจงตื่น (ในเวลา) กลางคืน (เพื่อทำอิบาดะฮฺ) เถิด...(73:2)
         ทั้งนี้เพื่อให้จิตใจได้รับการหล่อหลอมด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ตามแนวทางของท่านศาสดามุหัมมัด ศ็อลฯ กิยามุลลัยลฺ ทำให้จิตใจสงบและเข้มแข็ง นำไปสู่ความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า...
75.00฿
SKU: Book-971

ผู้เขียน: 

ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

ผู้แปล: 

จารึก เซ็นเจริญ, มุฮัมมัด พายิบ

ISBN: 

9-786163-940834

จำนวนหน้า: 

108 หน้า