(หมด) ฮะดีษ เศาะฮีฮฺ มุสลิม เล่ม 1 (ฉบับย่อ 2 เล่มจบ)

         ฮะดีษคือรายงานคำพูด การปฏิบัติและจริยวัตรของท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งบางครั้งเราเรียกว่า “ซุนนะฮฺ” การศึกษาฮะดีษถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาอิสลาม เพราะท่านนบีมุฮัมมัดถูกส่งมาเพื่ออธิบายความหมายวจนะของอัลลอฮฺในคัมภีร์กุรอานด้วยคำพูดและการกระทำ ดังนั้น ซุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัดจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญอันดับสองของกฎหมายอิสลาม

         มีนักวิชาการหลายคนที่อุทิศเวลาตลอดทั้งชีวิตรวบรวมและคัดกรองฮะดีษอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ฮะดีษที่ถูกต้องไว้เป็นแหล่งทรัพยากรทางสติปัญญาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นหาความรู้ หนึ่งในนั้นคืออิมามมุสลิม ผลงานรวบรวมฮะดีษของท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นตำราที่เชื่อถือได้ในการศึกษาอิสลาม

         “ฮะดีษ เศาะฮีฮฺ มุสลิม ฉบับย่อ” หรือฮะดีษที่ถูกต้องเชื่อถือได้ของมุสลิมเล่มนี้เป็นการรวบรวมเอาฮะดีษที่สำคัญๆของมุสลิมมารวมไว้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าอัตชีวประวัติคำสอนและจริยวัตรของท่านนบีมุฮัมมัด ศาสนทูตคนสุดท้ายที่อัลลอฮฺส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาต่อโลกทั้งผอง

รูปเล่ม

ปกแข็ง

✅ มี 2 เล่มจบ

กระดาษถนอมสายตา

ขนาด 17x24 cm.

 เล่ม 1 มี 778 หน้า

✅ เล่ม 2 มี 657 หน้า

 

 

 

700.00฿
SKU: Book-445

ผู้เขียน: 

อิมาม มุสลิม

ผู้แปล: 

บรรจง บินกาซัน

สำนักพิมพ์: 

ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ

ISBN: 

978-616-7480-37-4

จำนวนหน้า: 

778 หน้า