อิสลาม สำหรับผู้เริ่มสนใจ (พิมพ์ใหม่ล่าสุด!!!)

          "อิสลาม สำหรับผู้เริ่มสนใจ" เป็นหนังสือทำขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวความคิดและการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของอิสลามให้แก่คนต่างศาสนิก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งในปัจจุบันมีข้อสงสัยและมีความสนใจเกี่ยวกับอิสลามเป็นอย่างมาก 

          หนังสือเล่มนี้ได้ยกประเด็นหลักๆของอิสลามที่คนต่างศาสนิกได้ยินมาบ้างหรือบางประเด็นที่มุสลิมมักถูกถามอยู่เป็นประจำมาเป็นเนื้อหาสาระของหนังสือ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คนทั่วไปที่มีข้อสงสัยหรือมีความสนใจในอิสลามเป็นสำคัญ

 

รูปเล่ม

✅ ปกอ่อน กระดาษอาร์ตเงา

✅ เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา

✅ พิมพ์ 2 สี

✅ ขนาด A5 (14.8x21 cm.) หนา 0.7 cm.

✅ 93 หน้า

70.00฿
SKU: Book-989

ผู้เขียน: 

บรรจง บินกาซัน

ISBN: 

978-616-7480-06-0

จำนวนหน้า: 

93 หน้า