อัล – กุรอาน 30 ญุซ คำอ่าน - คำแปลไทย (พร้อมกล่อง)

 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การอ่าน อัล-กุรอาน

  • ประกอบด้วยตัวบทภาษาอาหรับ
  • คำอ่านประกอบภาษาไทย
  • คำแปลภาษาไทย    

1 ชุด จำนวน 30 เล่ม

แบ่งเป็นเล่มละ 1 ญุซ 

หนังสือขนาด A4  

ความหนาต่อเล่ม ประมาณ 50 หน้า

 

1,500.00฿
SKU: book-9

ผู้แปล: 

หุมรอม บินหัมซะฮฺ

สำนักพิมพ์: 

ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ

ISBN: 

978-616-7480-70-1

จำนวนหน้า: 

2,300 หน้า