อัล – กุรอาน ญุซที่ 8 (คำอ่าน - คำแปลไทย)

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การอ่าน อัล-กุรอาน

  • ประกอบด้วยตัวบทภาษาอาหรับ
  • คำอ่านประกอบภาษาไทย
  • คำแปลภาษาไทย    

1 ชุด จำนวน 30 เล่ม

แบ่งเป็นเล่มละ 1 ญุซ 

หนังสือขนาด A4  

ความหนาต่อเล่ม ประมาณ 30 หน้า

50.00฿
SKU: Book-623

ผู้แปล: 

หุมรอม บินหัมซะฮฺ

สำนักพิมพ์: 

ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ

จำนวนหน้า: 

30 หน้า