อิมาม ทั้ง 4

            "อิมาม ทั้ง 4"เป็นบุคคลสำคัญและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ได้รับการให้เกียรติยกย่องอย่างกว้างขวางในโลกมุสลิม แนวความคิดทางด้านนิติบัญญัติอิสลามเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ทั้งในหมู่นักวิชาการมุสลิมและผู้ที่มิใช่มุสลิม และท่านได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บรรดานักวิชาการในยุคต่อมาในการใช้เหตุผลการตัดสินชี้ขาดทางด้านบัญญัติศาสนา และได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่บรรดานักศึกษาในการใช้สติปัญญาวินิจฉัยปัญหาโดยตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคัมภีร์อัลกุรอานและฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด(ซล.)

 

50.00฿
SKU: Book-612

ผู้เขียน: 

สมาน มาลีพันธุ์

สำนักพิมพ์: 

ศาสนบริหารธุรกิจ

ISBN: 

978-616-395-975-1

จำนวนหน้า: 

104 หน้า