ฮะดีษ เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรี เล่ม 3

           การศึกษาฮะดีษถือเป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาอิสลาม เพราะฮะดีษ คือรายงาน "ซุนนะฮฺ" นั่นคือคำพูด การปฏิบัติและการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ผู้ถูกส่งมาเพื่ออธิบายวจนะของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ในคัมภีร์กุรอานและแสดงแบบอย่างอันดีงามไว้ให้ผู้หวังจะพบอัลลอฮ (ซ.บ.) และระลึกถึงพระองค์ได้ปฏิบัติตาม
           ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พบ ได้ยินและได้เห็นชื่อของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ควบคู่อยู่กับพระนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) อยู่เสมอ
           ขณะที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่ บรรดาสาวกของท่านนอกจากจะจดจำคัมภีร์กุรอานแล้ว ยังจดจำคำพูดและการปฏิบัติ (ซุนนะฮ) ของท่านด้วยและสาวกเหล่านี้ได้ถ่ายทอดซุนนะฮฺของท่านให้แก่คนรุ่นหลังๆ เพื่อศึกษาและสืบทอด
           แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและกาลเวลาที่ผ่านไป คำบอกเล่าของบรรดาสาวกที่ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้ถูกหลงลืมหรือขาดหายไป ประกอบกับมีการกุฮะดีษขึ้นมาใหม่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและการมุ่งทำลายอิสลามจึงมีนักวิชาการบางคนพยายามที่จะสืบค้นหารายงานซุนนะฮฺที่ถูกต้องและกำหนดวิธีการคัดแยกและจัดลำดับฮะดีษไว้เพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
           อิมาม บุคอรี เป็นบุคคลหนึ่งที่อุทิศชีวิตแทบทั้งหมดของท่านออกเดินทางศึกษาและค้นหาฮะดีษจากบุคคลต่างๆ อย่างกว้างขวางและวางมาตรการในการกลั่นกรองฮะดีษอย่างละเอียด ด้วยความพิถีพิถันของท่าน ฮะดีษที่รวบรวมมาเป็นจำนวนนับแสนได้ถูกคัดเลือกออกมาเหลือเป็นจำนวนพันที่มีหลักฐานว่าสามารถสืบไปถึงสาวกของท่านนบีได้
           ดังนั้น ฮะดีษของ อิมาม บุคอรี จึงเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาอิสลาม และชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ)
600.00฿
SKU: Book-564

ผู้เขียน: 

อิมาม บุคอรี

ผู้แปล: 

บรรจง บินกาซัน

สำนักพิมพ์: 

ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ

ISBN: 

978-616-7480-73-2

จำนวนหน้า: 

662 หน้า