อัลฟะวาอิด เล่มที่ 2

            หนังสือ "อัลฟะวาอิด : บันทึกความคิดอิบนุลก็อยยิม" เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาอันล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่งที่อุดมไปด้วยการคิดใคร่ครวญและทบทวนถึงวิถีชีวิตต้นแบบตามความมุ่งหมายของอัลกุรอาน รวมถึงการใคร่ครวญชีวิตและสิ่งถูกสร้างทั่วไปอันนำไปสู่การค้นพบสัจธรรมที่แท้จริง โดยบทใคร่ครวญดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาที่สวยงามและเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความหมายที่คมล้ำ ได้รับทั้งบทเรียน คติเตือนใจและความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆที่หลากหลาย ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์สมดังชื่อหนังสือ "อัลฟะวาอิด" ที่แปลว่า "ประโยชน์ที่ได้รับอันมากมาย"
            หนังสือเล่มนี้จะเป็นขุมคลังทางความคิดและปัญญาของผู้อ่านอีกเล่มหนึ่งและเป็นตัวจุดประกายสำหรับผู้ที่ประสงค์
จะใคร่ครวญอัลกุรอาน ใคร่ครวญชีวิตตลอดจนข้อเท็จจริงของสรรพสิ่งทั้งมวล
220.00฿
SKU: Book-559

ผู้เขียน: 

อิบนุลก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ

ผู้แปล: 

อุมมุอิมาเราะฮ์

สำนักพิมพ์: 

มิรอาต

ISBN: 

978-616-485-090-3

จำนวนหน้า: 

240