อิมามมะฮฺดี ผู้นำที่โลกรอคอย

              อารยธรรมที่เกิดจากการตักวา (ยำเกรง) ดูเหมือนว่าจะห่างไกลกับอารยธรรมที่มีมาก่อนหน้านั้น ที่อยู่ในพื้นฐานของเทคโนโลยีตะวันตกซึ่งเทคโนโลยีตะวันตกนั้น อาจจะดีในสายตาของชาวโลก แต่...ไม่ได้วางรากฐานอยู่บนการตักวา (ยำเกรง) ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดจนกระทั่งนำความเสียหายมาสู่มนุษยชาติที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมนั่นเอง... สภาวการณ์ที่สงบสุขของชีวิตอย่างแท้จริงนั้นมิใช่อื่นใด นอกจากความยุติธรรมของผู้นำต่อคนทั้งโลก จนกระทั่งมนุษยชาติทั้งหมด ไม่แสวงหาสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น

              อิมามมะฮฺดี ผู้นำที่โลกรอคอย จะสอนให้มนุษยชาติตระหนักถึงการวางท่าทีด้วยกุศโลบายอันชาญฉลาดต่อการดำเนินชีวิต ยึดมั่นต่อหลักการที่มาจากอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง อิมามมะฮฺดีเป็นสรณะของชีวิต จนกระทั่งทำให้มนุษยชาติพ้นจากหลุมพรางแห่งมหันตภัยอันเลวร้ายที่ถูกวางไว้ในทุกสิ่งทุกอย่าง

              นี่คือความท้าทาย... ที่ผู้ศรัทธาต้องตระหนัก พิสูจน์ และทำให้เป็นจริงในทุกมิติของชีวิต

290.00฿
SKU: Book-556

ผู้เขียน: 

ยาซีน อนันต์นับ

สำนักพิมพ์: 

สำนักพิมพ์ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ

ISBN: 

978-616-7480-71-8

จำนวนหน้า: 

362 หน้า