(หมด) ศิลปะอิสลาม

          หนังสือ "ศิลปะอิสลาม" มีเนื้อหาคลอบคลุมเกี่ยวกับศิลปะและสถาปัตยกรรมอิสลาม ตั้งแต่การเริ่มต้นฮิจเราะฮฺศักราช สมัยอุมัยยะฮ์ อับบาซียะฮ์ ฟาฏิมียะฮ์ มัมลูก นัศรียะฮ์ อุษมานียะฮ์ (ออตโตมัน) ศอฟาวียะฮ์ และโมกุล

          หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนดั่งสะพานแห่งความรู้ต่อ๓ูมิปัญญา และสะท้อนถึงสุนทรียภาพแห่งศิลปะอิสลามที่แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมอันงดงามของมุสลิมผู้รังสรรค์ด้วยจิตอันภักดี และการสร้างสรรค์ด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้า มีคุณค่าต่อการศึกษาอ้างอิง และช่วยให้เกิดความกระจ่างต่อความเข้าใจศิลปะอิสลามในสังคมไทย

 

350.00฿
SKU: book-546

ผู้เขียน: 

ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

สำนักพิมพ์: 

ศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์

ISBN: 

978-974-03-3768-3

จำนวนหน้า: 

325 หน้า