อัลมุนญิดอัลอาฟันดี้ พจนานุกรม ไทย - อาหรับ

           "พจนานุกรมไทย - อาหรับ อัลมุนญิดอัลอาฟันดี้" เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะใช้ภาษาอาหรับในการศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติงานหรือติดต่อสื่อสาร โดยได้รวบรวมและเรียบเรียงคำศัพท์ในภาษาไทยมากกว่า 34,000 คำ อันประกอบด้วยคำศัพท์ และกลุ่มคำหรือวลีที่ขึ้นต้นด้วยคำศัพท์นั้นๆ

           พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2561

ขนาด 16.7x25 cm.

 

 

 

 

800.00฿
SKU: book-545

ผู้เขียน: 

อำนวย โพธิ์กระเจน

จำนวนหน้า: 

464 หน้า