มารยาทนบี มารยาทมุสลิม เล่ม 2

         "ไม่มีสิ่งใดที่จะหนักในตราชั่ง (ณ วันกิยามะฮฺ) มากไปกว่า (การ) มีมารยาทอันงดงาม"

                                                                                            (หะดีษนบี)

         "สิ่งใดที่ท่านนบีปฏิบัติ สิ่งนั้นมุสลิมควรปฏิบัติ"

         "มารยาทใดที่ท่านนบีกระทำ มุสลิมควรกระทำเช่นกัน"

 

          

100.00฿
SKU: book-541

ผู้เขียน: 

มุรีด ทิมะเสน

สำนักพิมพ์: 

แปดบรรทัด

จำนวนหน้า: 

108 หน้า