แบบอย่างแห่งท่านนบี ในวิถีชีวิตมุสลิม

           "แบบอย่างแห่งท่านนบี ในวิถีชีวิตมุสลิม"

           หนังสือเล่มนี้ได้เก็บรวบรวมซุนนะฮฺ(แบบอย่าง)ของท่านนบีไว้ในทุกแง่มุมของชีวิต เป็นการนำเสนอข้อมูลต่างๆ พร้อมกับมีหลักฐานผู้รายงานระบุไว้ ผู้อ่านสามารถนำมาปรับปรุงวิถีชีวิตได้ในทันที ทั้งนี้ ด้วยสาเหตุที่ว่าทุกคนต่างก็ทราบดีว่า ทางรอดทางเดียวของมนุษยชาติอยู่ที่การดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกแสดงแบบโดยท่านนบีเท่านั้น

 

100.00฿
SKU: book-539

ผู้เขียน: 

อุสตาซ เอช เอ อับดุรฺเราะหฺมาน อะหมัด

ผู้แปล: 

มันศูรฺ อับดุลลอฮฺ

สำนักพิมพ์: 

อาลีพาณิชย์

ISBN: 

978-974-93258-3-4

จำนวนหน้า: 

148 หน้า