อิสลามจากคาบสมุทรอาระเบีย สู่แผ่นดินชาวสยาม

            "อิสลามจากคาบสมุทรอาระเบีย สู่แผ่นดินชาวสยาม"

- ชุมชนมุสลิมยุคสมัยทวารวดี อโยธยา กรุงศรีอยุธยา จนถึงปัจจุบัน

- เชื้อชาติ ประชากรมุสลิม แหล่งที่มา ที่อยู่อาศัย การก่อเกิดศาสนสถานของมุสลิม

- บทบาทของมุสลิมต่อราชสำนักสยามประเทศ

- สถานที่สำคัญของมุสลิมในประวัติศาสตร์ กับสถานที่ปัจจุบันกับประวัติศาสตร์

- ศาสนาอิสลามกับการเผยแพร่

- โบราณสถานของชนชาติจามปา

- ชุมชนมุสลิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา

 

299.00฿
SKU: book-531

ผู้เขียน: 

ฮาซัน กบิลคาม

ISBN: 

978-616-445-4873

จำนวนหน้า: 

88 หน้า