ภาษาอาหรับทางการแพทย์

               "ภาษาอาหรับทางการแพทย์"

                    اللغة العربية في مجال الطب 

            หนังสือเล่มนี้จะสามารถทำให้ท่านเข้าใจคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในทางการแพทย์และสามารถนำไปสนทนากับผู้ป่วยได้ และยังประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่ใช้ภาษาอาหรับในการศึกษา ทั้งในโรงเรียนและมหาลัยต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับ ที่ใช้ตำราเรียนเป็นภาษาอาหรับ ซึ่งคำศัพท์ทางการแพทย์ไม่ได้จำกัดเฉพาะนักศึกษาแพทย์ แต่ในวิชานิติศาสตร์อิสลามก็มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะสามารถช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจตัวบทของศาสนามากยิ่งขึ้นด้วย

 

150.00฿
SKU: book-527

ผู้เขียน: 

บาชีร เฉลิมไทย

จำนวนหน้า: 

138 หน้า