ฮะดีษ เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรี เล่ม 1

"ฮะดีษ เศาะฮีฮฺ บุคอรี ฉบับเต็ม เล่ม 1"

จากทั้งหมด 9 เล่ม

ฮะดีษ ที่ 1 - 875

เรียบเรียง : ดร. มุฮัมมัด มุฮฺซิน คาน

แปล : บรรจง บินกาซัน

ปกแข็ง สันโค้ง ขนาด 17x23 ซ.ม. 
พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา อย่างดี

 

500.00฿
SKU: book-521

ผู้เขียน: 

ดร.มุฮัมมัด มุฮฺซิน คาน

ผู้แปล: 

บรรจง บินกาซัน

สำนักพิมพ์: 

ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ

ISBN: 

978-616-7480-56-5

จำนวนหน้า: 

530 หน้า