(หมด) สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับอิสลาม

     ศาสนาอิสลามได้เข้ามาในประเทศไทยกว่า 200 ปีแล้ว แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักอิสลามหรือมีความเข้าใจต่ออิสลามอย่างผิดๆ

     ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้าง "ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลาม" ในหมู่ชาวไทยที่มีอยู่หลากหลายศาสนา

     หนังสือเรื่อง "สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับ อิสลาม" เป็นความพยายามของมุสลิมในสวีเดนท่านหนึ่ง ที่พยายามจะสร้างความเข้าใจให้แก่คนในยุโรป ซึ่งทำให้ชาวยุโรปมีทัศนะต่ออิสลามที่ดีขึ้น หากชาวไทยต่างศาสนาได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว มุมมองและทัศนะที่มีต่ออิสลามจะเปลี่ยนไปเช่นกัน

30.00฿
SKU: book-481

ผู้แปล: 

บรรจง บินกาซัน

จำนวนหน้า: 

55 หน้า