(หมด) อัลฟะวาอิด เล่ม 1

           หนังสือ " อัลฟะวาอิด บันทึกความคิดอิบนุลก็อยยิม " เป็นหนังสือที่อุดมไปด้วยการคิด  ใคร่ครวญ และทบทวนถึงวิกีชีวิตต้นแบบตามความมุงหมายของอัลกุรอาน รวมถึงการใคร่ครวญชีวิตและสิ่งถูกสร้างทั่วไปอันนำไปสู่การค้นพบสัจธรรมที่แท้จริง

           โดยบทใครครวญดังกล่าว ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาที่เร้าใจ และเรียบง่าย แต่แฝงด้วยความหมายที่คมล้ำ ได้รับทั้งบทเรียน คติเตือนใจ และความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์สมดังชื่อ "อัลฟะวาอิด" ที่แปลว่า "ประโยชน์ที่ได้รับอันมากมาย"

220.00฿
SKU: Book-456

ผู้เขียน: 

อิบนุก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ

ผู้แปล: 

นาอีม วงศ์เสงี่ยม

สำนักพิมพ์: 

มิรอาต

ISBN: 

978-616-382-348-9

จำนวนหน้า: 

310