บุคลิกศาสดา จากอัลหะดีษ

          หนังสือ " บุคลิกศาสดา จากอัลหะดีษ " เป็นหนังสือที่รวบรวมบุคลิกและจริยวัตรของท่านศาสดามุหัมมัด (ซ.ล.) หนังสือของอิมามติรมีซีที่เรียบเรียงอย่างย่อ แต่บรรจุเนื้อหาที่กล่าวถึงบุคลิกและจริยวัตรของท่านศาสดาอย่างสมบูรณ์ 

          หากได้อ่านและศึกษาหนังสือนี้อย่างตั้งใจ จะมีความรู้สึกประหนึ่งกำลังนั่งดูบุคลิกและจริยวัตรของท่านศาสดา (ซ.ล.) ต่อหน้าท่าน

        ..พระองค์ได้ทรงมอบหมายภารกิจแก่มวลมลาอิกะฮฺ และได้ทรงเลือกบุคคลเพียงไม่กี่คนจากมวลมนุษย์ให้เป็นเราะสูลของพระองค์ และพระองค์ได้ทรงกำหนดให้มุหัมมัดเป็นเราะสูลที่เลือกสรรแล้วจากบรรดาเราะสูลทั้งหลาย พร้อมทั้งได้ทรงกำหนดให้มุหัมมัดเป็นเราะสูลท่านสุดท้าย ดังนั้นพระองค์ทรงอบรมมุหัมมัดให้เป็นผู้มีจริยวัตรที่สมบูรณ์แบบที่บ่าวของพระองค์จะพึงมีดังที่ท่านศาสดามุหัมมัด (ซ.ล.) กล่าวไว้ว่า..

        " พระเจ้าของฉันได้อบรมมารยาทที่ดีแก่ฉัน ดังนั้น พระองค์จึงทำให้มารยาทของฉันงามที่สุด "
 
250.00฿
SKU: Book-411

ผู้เขียน: 

อิมาม ติรมิซี

ผู้แปล: 

จารึก เซ็นเจริญ , มุฮัมมัด พายิบ

สำนักพิมพ์: 

ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ

ISBN: 

978-616-7480-28-2

จำนวนหน้า: 

320 หน้า