99 พระนามอันวิจิตรของอัลลอฮฺ ศึกษาเชิงวิเคราะห์

          อัลอัสมาอุลหุ้สนา เป็นที่รู้จักในนาม " 99 พระนามอันวิจิตรของอัลลอฮฺ " ซึ่งสาเหตุที่เรียกว่า พระนามอันวิจิตร ก็เพราะว่าพระนามเหล่านี้มีความสูงส่ง มีเกียรติ มีความบริสุทธิ์ มีความงดงามในด้านการตอบแทนผลบุญและสวรรค์แก่ผู้ที่ท่องจำ

          ดังนั้น บรรดาพระนามของอัลลอฮฺตะอาลา จึงสมควรจดจำแล้วทำการเรียนรู้และทำความเข้าใจ หลังจากนั้นจงทำให้ความหมายต่างๆ จากพระนามอันวิจิตรของอัลลอฮฺที่อยู่ในสติปัญญา มีความผูกพัน คะนึงหา และซึมซาบลงมาในหัวใจ แล้วแสดงออกซึ่งคุณลักษณะที่วิจิตรงดงามเหล่านั้น เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตใจที่เคยห่างไกลอัลลอฮฺตะอาลา ให้มีความรู้สึกใกล้ชิดต่อพระองค์มากยิ่งขึ้น และเป็นสะพานไปสู่การรู้จักพระองค์อย่างแท้จริง

          ดังกล่าวนี้คือ เป้าหมายสำคัญในการเรียนรู้พระนามอันวิจิตรทั้ง 99 นั่นเอง. 

210.00฿
SKU: Book-405

ผู้เขียน: 

โดย อาริฟีน แสงวิมาน

สำนักพิมพ์: 

ส.วงศ์เสงี่ยม

ISBN: 

978-616-361-253-3

จำนวนหน้า: 

364 หน้า