คำพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์เรื่อง ดอกเบี้ย

“คำพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์เรื่องดอกเบี้ย”
        ดอกเบี้ยเป็นสิ่งน่ารังเกียจมานานแล้ว ปรัชญาเมธีชาวกรีก เช่น พลาโตและอริสโตเติลถือว่าดอกเบี้ยเป็นความไม่ยุติธรรม และคัมภีร์ทางศาสนาที่มาจากพระเจ้าถือว่าดอกเบี้ยเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นบาป เพราะการเก็บดอกเบี้ยจากคนจนถือเป็นการผิดศีลธรรม
        แต่เมื่อการค้าขายของโลกเจริญก้าวหน้า ความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ทำให้ดอกเบี้ยแพร่ขยายเข้ามาในวงการธุรกิจผ่านทางระบบธนาคารสมัยใหม่ นักธุรกิจเสพติดดอกเบี้ยจนคิดว่าหากไม่มีดอกเบี้ย ธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินไปได้ ความคิดเช่นนี้มีอยู่แม้แต่ในหมู่มุสลิม
        เมื่อสาธารณรัฐอิสลามแห่งปากีสถานประกาศยกเลิกดอกเบี้ยเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายอิสลาม นักธุรกิจหลายคนได้คัดค้านจนถึงขั้นนำเรื่องขึ้นสู่ศาล
        ในหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้พบการวินิจฉัยและการพิพากษาของศาลที่หักล้างทฤษฎีดอกเบี้ย โดยอาศัยหลักการศาสนาและหลักวิชาการที่เป็นเหตุเป็นผล เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงพิษภัยของดอกเบี้ยและยืนยันว่าแม้ไม่มีดอกเบี้ยธุรกิจการค้า การลงทุน การเงินและการธนาคารก็สามารถดำเนินต่อไปได้
 
รูปเล่ม
✅ ปกอ่อน
✅ เนื้อในกระดาษถนอมสายตา
✅ ขนาด A5 (14.8x21 cm.)
✅ 153 หน้า

 

110.00฿
SKU: book-384

ผู้เขียน: 

ผู้พิพากษา มุฮัมมัด ฏอกี อุษมานี

ผู้แปล: 

บรรจง บินกาซัน

สำนักพิมพ์: 

อัล อะมีน

จำนวนหน้า: 

153 หน้า