ซะกาต ที่ต้องจ่าย

          หนังสือ "ซะกาต ที่ต้องจ่าย" จะกล่าวถึง ความหมาย บทบัญญััติ  หลักฐาน เงื่อนไขวาญิบที่ต้องจ่าย ผู้ที่ต้องจ่าย ผู้ที่จะได้รับ ข้อชี้ขาดของผู้ที่ไม่จ่ายซะกาต รวมถึงทรัพย์สินที่ต้องจ่ายซะกาต 

          ทั้งนี้ เนื้อหาภายในจะมีตัวบทหลักฐานค่อนข้างมาก นั่นเพราะ หลักการศาสนาโดยเฉพาะภาคปฏิบัติจะต้องละเอียด และมีตัวบทรองรับเสมอ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติตามหลักการของตนนั่้นเอง.

 

 

120.00฿
SKU: Book-360

ผู้เขียน: 

มุรีด ทิมะเสน

สำนักพิมพ์: 

แปดบรรทัด

จำนวนหน้า: 

112 หน้า