(หมด) ตัวบทและคำอธิบาย 40 หะดีษ สัญญาณอวสานของโลก

          หนังสือ "ตัวบทและคำอธิบาย 40 หะดีษ สัญญาณอวสานของโลก" ได้กล่าวถึงแนวทัศนะส่วนหนึ่งจากหลากหลายทัศนะที่นักวิชาการได้ตีความหรือขยายความแต่ละหะดีษ ที่แสดงถึงเครื่องหมายสัญญาณต่างๆ ของวันสิ้นโลก ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป และเหตุการณ์ที่เป็นเครื่องหมายแบบฉับพลัน

          ความรู้จากหะดีษและการขยายความจากหนังสือเล่มนี้ อาจทำให้ผู้อ่านได้ตระหนักในชีวิตและความจริงของโลกนี้ เพราะเรื่องของวันสิ้นโลกหรือวันอวสานของโลก เป็นหนึ่งในหลักศรัทธาหกประการซึ่งมุสลิมทุกคนต้องเชื่อมั่นและศรัทธาว่ามีจริง เกิดขึ้นจริง จะสงสัยหรือคลางแคลงใจมิได้เลย

 

50.00฿
SKU: Book-359

ผู้แปล: 

จารึก เซ็นเจริญ และ มุฮัมมัด พายิบ

จำนวนหน้า: 

92 หน้า