ซูเราะฮฺ อัรฺ-เราะหฺมาน, อัส-สัจญดะฮฺ, อัล-หากเกาะฮฺ (คำอ่าน - คำแปลไทย)

คัมภีร์กุรอาน ซูเราะฮฺ อัรฺ-เราะหฺมาน, อัส-สัจญดะฮฺ, อัล-หากเกาะฮฺ

ตัวบทภาษาอาหรับ, คำอ่านภาษาไทย, คำแปลภาษาไทย

 

 

 

 

 

40.00฿
SKU: book-290

ผู้แปล: 

หุมรอน บิน-ฮัมซะฮฺ

สำนักพิมพ์: 

ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ

ISBN: 

978-616-7480-13-8

จำนวนหน้า: 

72 หน้า