อัล-กุรอาน แปลไทย 2 เล่มจบ เล่มเล็ก (ปกแข็ง)

400.00฿
SKU: book-132

ผู้แปล: 

มัรวาน สะมะอุน

สำนักพิมพ์: 

มานพ วงศ์เสงี่ยม

จำนวนหน้า: 

1279 หน้า