บัญญัติเกี่ยวกับมรดก

“บัญญัติเกี่ยวกับมรดก”

       ปัจจุบันมุสลิมส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยให้ความสนใจในกฎเกณฑ์ของศาสนา เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบอันเป็นนิติบัญญัติอิสลามที่เกี่ยวกับ มรดกและพินัยกรรม ทั้งนี้เนื่องจากคนส่วนใหญ่ ซึ่งรวมทั้งมุสลิมด้วย หันมาสนใจกฎหมายบ้านเมืองกันเสียจนคิดว่ากฎระเบียบของศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือไม่เป็นการยุติธรรมสำหรับสภาพสังคมมนุษย์ปัจจุบัน จนบางครั้งเมื่อมีผู้ใดเรียกร้องให้ใช้กฎระเบียบของศาสนา มักจะได้รับการต่อต้านจากบุคคลอื่น ด้วยคำกล่าวหานานัปการ ฉะนั้นเพื่อให้กฎระเบียบของอิสลามเกี่ยวกับมรดก และพินัยกรรมได้รับการตอบสนองโดยการยึดถือปฏิบัติซึ่งก็มิได้หมายความว่า หากไม่ชี้แนะให้ผู้อ่านทั้งหลายกลับมาสู่การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงบัญญัติ สิ่งใดที่มนุษย์เข้าใจว่าเป็นความยุติธรรมนั้นย่อมมิได้หมายความว่า พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงปิติยินดีด้วยเสมอไป แต่กลับตรงข้ามทุกสิ่งที่เป็นบัญญัติของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ก็จะยินดีกับผู้ที่ยึดถือปฏิบัติ

 

รูปเล่ม

✅ ปกอ่อน

✅ เนื้อในกระดาษถนอมสายตา

✅ ขนาด A5 (14.8 × 21 cm.)

✅ 119 หน้า

80.00฿
SKU: Book-1055

สำนักพิมพ์: 

สมาคมนักเรียนเก่าศาสนวิทยา

จำนวนหน้า: 

119 หน้า