อัล-กุรอาน ตัจญ์วีด (ค็อตอุษมานี) ปกแข็ง พร้อมกล่อง

อัล-กุรอาน (ค็อตอุษมานี) ปกหนัง พร้อมกล่อง **ปกคละสี (เขียว, แดง, น้ำเงิน) **
 
รูปเล่ม
✅ ปกแข็ง หุ้มหนัง
✅ เนื้อในกระดาษถนอมสายตา
✅ พิมพ์ 4 สี
✅ มีแถบสี บอกตัจญ์วีด
✅ ขนาดรูปเล่ม 18.25x25 cm.
✅ หนา 4 cm.
✅ ขนาดกล่อง 18.5x26 cm.
✅ หนา 4.5 cm.
✅ 704 หน้า

 

900.00฿
SKU: ฺBook-591