99 พระนามอันไพจิตรของอัลลอฮ์ พร้อมคำอธิบาย

"99 พระนามอันไพจิตรของอัลลอฮ์ พร้อมคำอธิบาย"

 "แท้จริง อัลลอฮ์ทรงมี 99 พระนามร้อยเว้นหนึ่ง ที่ผู้ใดจดจำมันได้ เขาจะได้เข้าสวรรค์"
(บันทึกโดย บุคอรี และมุสลิม)
        สิ่งสวยงามที่สุดในชีวิตของเรา คือการได้รู้จักอัลลอฮ์ ด้วยการรู้จักพระองค์
⭐️ ทำให้เรารักพระองค์มากขึ้น
⭐️ ทำให้เรามีกำลังใจในชีวิตมากขึ้น
⭐️ ทำให้เราเกรงกลัวพระองค์มากขึ้น
⭐️ ทำให้เรามีความละอายมากขึ้น
⭐️ จะยกระดับให้เราเป็นบ่าวที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
 
        อัลลอฮ์ เป็นพระนามหนึ่งของพระเจ้า พระเจ้ามีเพียงองค์เดียว แต่พระองค์ทรงมีพระนามมากมาย แต่ละพระนามของพระองค์ล้วนบ่งบอกถึงคุณลักษณะของพระองค์ ที่จะทำให้เราเข้าใจพระองค์ และปฏิบัติตัวต่อพระองค์ได้อย่างถูกต้องตามความหมายของแต่ละพระนาม
        แต่ในโลกของความเป็นมนุษย์นั้น ปัญญาของเรามีขอบเขตอันจำกัด ไม่สามารถเข้าใจได้ทุกเรื่อง มี 99 พระนามของพระองค์ที่หากเราได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้ว จะทำให้เราเข้าใจชีวิต และรู้จักการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในฐานะบ่าวของพระองค์ บ่าวที่รักพระองค์ และปรารถนาจะได้รับการให้อภัย ได้รับความเมตตา และความรักจากพระองค์
 
รูปเล่ม
✅ ปกอ่อน หุ้มพลาสติก
✅ เนื้อในกระดาษถนอมสายตา
✅ ขนาด 18.5x26 cm.
✅ 378 หน้า
300.00฿
SKU: ฺBook-1037

ผู้เขียน: 

สะอัด วารีย์

สำนักพิมพ์: 

ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ

ISBN: 

978-616-748-770

จำนวนหน้า: 

378 หน้า