ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ
อาคาร มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
87/2 ถ.รามคำแหง ซอย 2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250
02-318-8085 , 089-005-3393

ติดต่อ